Bilimsel Program

  SALON 1   SALON 2
KURS-1 HPB CERRAHİSİNDE VASKÜLER İŞLEMLER KURSU
Oturum Başkanları: 
Feza Ekiz, Gürkan Öztürk
KURS-2 MİNİMAL İNVAZİV HPB CERRAHİSİ KURSU-1-
VİDEO: NASIL YAPIYORUM?
Oturum Başkanları: 
Kaya Sarıbeyoğlu, Mehmet Fatih Can
10:00-10:15 HPB Vasküler Anatomisi
Tarkan Ünek
10:00-10:15 Kanıta Dayalı Laparoskopik/ Robotik Pankreatikoduodenektomi
Thilo Hackert
10:15-10:30 HPB Vasküler Anatomisinde Görüntüleme
Murat Uçar
10:15-10:30 Kanıta Dayalı Laparoskopik / Robotik Distal Pankreas Cerrahisi
Gürkan Tellioğlu
10:30-10:45 Venöz Anastomoz Teknikleri
Ali Avanaz
10:30-10:45 Kanıta Dayalı Laparoskopik/ Robotik Karaciğer Cerrahisi
Ho-Seong Han
10:45-11:00 Arter Anastomoz Teknikleri
Nurhak Aksungur
10:45-11:00 Laparoskopik Dalak Koruyucu Distal Pankreatektomi- Video
Orhan Bilge
11:00-11:15 Arter Anastomoz Tekniği-Mikroskop kullanımı
Abdullah Kısaoğlu
11:00-11:10 Laparoskopik Distal Pankreatektomi+ Splenektomi- Video
Oğuzhan Karatepe
11:10-11:20 Robotik Distal Pankreatektomi-Video
Murat Gönenç
11:30-11:45 KAHVE ARASI
11:45-12:00 Vasküler Greft Seçimi
Sedat Karademir
11:45-12:00 Robotik Pankreatikoduodenektomi-Video
Thilo Hackert
12:00-12:15 Pankreas Cerrahisinde Venöz Rezeksiyonlar- Video
İsmail Demiryılmaz
12:00-12:15 Laparoskopik Sağ Hepatektomi- Video
Ho-Seong Han
12:15-12:30 Pankreas Cerrahisinde Arteryel Rezeksiyonlar- Video
Murat Urkan
12:15-12:30 Laparoskopik Sol Hepatektomi- Video
Wenzel Schöning
12:30-12:45 Karaciğer Cerrahisinde Vasküler Rezeksiyonlar- Video
Kaya Sarıbeyoğlu
12:30-12:45 Laparoskopik Donör Hepatektomi- Video
Aydın Alper
12:45-13:00 Retrohepatik Kaval Rezeksiyonlar-Video
Gürkan Öztürk
12:45-12:55 Laparoskopik Pankreas Cerrahisinde Kanama Yönetimi- Video
Mehmet Fatih Can
12:55-13:05 Laparoskopik Karaciğer Cerrahisinde Kanama Yönetimi- Video
Wenzel Schöning
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
KURS-3 HPB CERRAHİSİNDE POSTOPERATİF KOMPLİKASYON YÖNETİMİ KURSU- OLGULAR EŞLİĞİNDE
Oturum Başkanları: 
İlgin Özden, Muharrem Battal
KURS-4 MİNİMAL İNVAZİV HPB CERRAHİSİ KURSU-2
Oturum Başkanları:
Orhan Bilge, Mustafa Kerem
14:00-14:15 Komplikasyonların Sınıflandırılması
Alper Uğuz
14:00-14:15 Trokar Girişleri
Oğuzhan Karatepe
14:15-14:30 Pankreas Cerrahisi- ISGPS Tanımlama ve Tedavi
Mert Erkan
14:15-14:30 Laparoskopik Dikiş ve Düğüm Atma Becerileri
Mehmet Fatih Can
14:30-14:45 Pankreas Fistülü
Tufan Egeli
14:30-14:45 Robotik Konsol Ergonomisi- Docking
Emre Bozkurt
14:45-15:00 Vasküler ve Hemorajik Komplikasyonlar
Erdal Birol Bostancı
14:45-15:00 Robotik Dikiş Atma Becerileri
Gürkan Tellioğlu
15:00-15:15 Gecikmiş Mide Boşalımı
Kürşat Dikmen
15:00-15:15 Robotik Simülasyonda Hangi Beceriler, Hangi Cerrahide Öğrenilmeli?
Gürkan Tellioğlu
15:15-15:35 Diğer Nadir Komplikasyonlar- İnatçı İshal / Asit / Şilöz Fistül
Erdem Barış Cartı
15:15-15:45 Laparoskopik Dikiş ve Düğüm Atma
HANDS ON KURS (SINIRLI KATILIMCI)

*Kursumuz ücretlidir
Eğiticiler:
Mehmet Fatih Can, Gürkan Tellioğlu, Emre Bozkurt, Oğuzhan Karatepe, Muhammed Kadri Çolakoğlu
15:45-16:00 KAHVE ARASI
16:00-16:15 Karaciğer Cerrahisi- ISGLS Tanımlama ve Tedavi
Ahmet Doğrul
16:00-16:30 Laparoskopik Pankreatiko-Jejunostomi Anastomozu
Mehmet Fatih Can, Oğuzhan Karatepe
16:15-16:30 Karaciğer Cerrahisinde Kanama
Nurhak Aksungur
16:30-16:45 Biliyer Komplikasyonlar-Safra Fistülü
Cihan Ağalar
16:30-17:00 Laparoskopik Biliyo-Enterik Anastomoz
Emre Bozkurt, Muhammed Kadri Çolakoğlu
16:45-17:00 Karaciğer Yetmezliği ve Tedavisi
Volkan İnce
17:00-17:15 Diğer Nadir Komplikasyonlar- Portal Ven Trombozu/ Hepatik Arter Trombozu/Parankim Nekrozu
Mücahit Özbilgin
17:00-17:30 Robotik Simülasyon-Dikiş Atma
Gürkan Tellioğlu, Emre Bozkurt
17:15-18:30 Olgu Tartışması
Alpen Gümüşoğlu, Tufan Gümüş
17:30-18:00 Robotik Simülasyon-Diseksiyon Teknikleri
Yılmaz Özdemir, Muhammed Kadri Çolakoğlu
18:00-18:30 Robotik Simülasyon-Enerji Kontrolleri
Emre Bozkurt, Çağrı Büyükkasap
  SALON 3
KURS - 5 HPB CERRAHİSİNDE ERCP
14:20-14:30 Açılış
Oturum Başkanları: Yaman Tekant, Kemal Dolay
14:30-14:45 ERCP ve EUS’ta İşlem Öncesi Hazırlık, Hasta Onamı, Sedasyon Çeşitleri ve İşlem Sonrası İzlem
Mikail Çakır
14:45-15:00 ERCP Endikasyon, Kontrendikasyon, Komplikasyonları; ERCP Kateterleri ve ERCP İşlemleri (Endoskop Manevraları, Sfinkterotomi, Precut- Kısa Videolar)
Sezgin Yılmaz
15:00-15:20 Koledok Taşlarına Yaklaşım (Kolay Taşlar, Zor Taşlar, Litotripsi Yöntemleri, Stentleme- Kısa Videolar)
Sezgin Yılmaz
15:20-15:40 Safra Yolu Yaralanmalarına Endoskopik Yaklaşım (Erken ve Geç Dönem Safra Fistülleri ve Safra Yolu Darlıklarında ES, Stentleme, Nazobiliyer Drenaj, Biliyer Dilatasyon- Kısa Videolar)
Erkan Parlak
15:40-16:00 Pankreatik Psödokist ve WON’da Endoskopik Tedavi
Kemal Dolay
16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-18:00 Olgularla Tartışma
Mikail Çakır

Sözel Bildiri Oturumları İçin Tıklayınız

  SALON 1
09:00-09:10 ATATÜRK’Ü ANMA (SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI)
09:10-09:30 AÇILIŞ KONUŞMASI
Kongre Başkanı:
 Bülent Aydınlı
Türk HPB Dernek Başkanı: Mustafa Kerem
7. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi Başkanı: Fatma Cebeci
09:30-10:00

KONFERANS

HPB KANSERLERİ CERRAHİSİNİN GELECEĞİ
Oturum Başkanı:
 Mustafa Kerem
Konuşmacı: Osman Abbasoğlu
10:00-10:20 KAHVE ARASI
10:20-11:40

KONFERANS

HEPATOSELLÜLER KARSİNOM (HSK)
Oturum Başkanları:
 Şükrü Emre, Sedat Karademir
10:20-10:50 HSK’da BCLC-A için “Batı” Yaklaşımı
Whenzel Schöning
10:50-11:20 HSK’da BCLC-A için “Doğu” Yaklaşımı
Ho-Seong Han
11:20-11:40 Olgu Sunumu
Cihan Ağalar
11:40-12:30 Tartışma
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  SALON 1   SALON 2
13:30-14:45

SEMPOZYUM

PANKREASIN KİSTİK LEZYONLARININ KANITA DAYALI YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: 
Ahmet Çoker, Güralp Ceyhan
13:30-14:45

SEMPOZYUM

MİNİMAL İNVAZİV KARACİĞER CERRAHİSİ
Oturum Başkanları: 
Mahir Özmen, Acar Tüzüner
13:30-13:50 Pankreasın Kistik Lezyonlarının Patolojisi
Volkan Adsay
13:30-13:50 Minimal İnvaziv Karaciğer Rezeksiyonları
Ho-Seong Han
13:50-14:10 Pankreas Kistik Lezyonlarında Tanı Araçları
Murat Uçar
13:50-14:10 Minimal İnvaziv Karaciğer Cerrahisi Eğitim Süreci Nasıl Olmalı?
Mohammad Abu Hilal
14:10-14:30 IPMN’nin Cerrahi Tedavisi
Mert Erkan
14:10-14:30 Minimal İnvaziv Karaciğer Rezeksiyonlarında Gelecekte Beklenen Yenilikler Neler?
Aiste Kielaite-Gulla
14:30-14:45 Tartışma 14:30-14:45 Tartışma
14:50-15:15 KAHVE ARASI
15:15-15:45

KONFERANS

SAFRA YOLU YARALANMALARININ YÖNETİMİNDE ALGORİTMA VE CERRAHİ TEDAVİ
Oturum Başkanları:
Osman Abbasoğlu, Ahmet Balık
Konuşmacı: Ajith Kumar Siriwardena
15:15-15:45

KONFERANS

HEPATOSELLÜLER KARSİNOMUN CERRAHİ PATOLOJİSİ
Oturum Başkanları:
 Cüneyt Kayaalp, Muharrem Öztaş
Konuşmacı: Funda Yılmaz Barbet
15:50-17:15

SEMPOZYUM

PANKREAS KANSERİNDE REZEKTABİLİTE SINIRLARINI ZORLAMAK
Oturum Başkanları: 
Salih Pekmezci, Cumhur Yeğen
15:50-17:15

SEMPOZYUM

MAJÖR HEPATEKTOMİLER
Oturum Başkanları:
Aydın Dalgıç, Kaya Sarıbeyoğlu
15:50-16:10 Total Mezopankreatik Rezeksiyon- Standart Cerrahi Kavram Değişiyor Mu?
Thilo Hackert
15:50-16:10 Major Karaciğer Rezeksiyonlarında Kalan Karaciğer Değerlendirmesi için İdeal Yöntem Nasıl Olmalıdır?
Wenzel Schöning
16:10-16:30 İdeal Lenfadenektomi? Hangi Hastada Nasıl Olmalı?
Erdal Birol Bostancı
16:10-16:30 Rezektabiliteyi Artırmak için Hangi Yöntem Neye Göre Seçilmeli?
PVE? vs BİVENÖZ DEPRİVASYON? ALLPS? TARE?

Mehmet Fatih Can
16:30-16:50 Arter Rezeksiyonları Hala Kontrendike Mi? Periarteryel Divestment Teknikleri
Ekin Demir
16:30-16:50 Rezeksiyon Sonrası Küçük Kalan Karaciğer için Portal Akım Modülasyon Yöntemleri? /RAPID?
İlgin Özden
16:50-17:15 SORU & CEVAP 16:50-17:15 SORU & CEVAP
17:20-17:35 KAHVE ARASI
17:35-18:35

KARŞIT GÖRÜŞ

PANKREATİKODUODENKTOMİ’DE“PANKREAS FİSTÜLÜ RİSKLİ” OLGULARDA YAKLAŞIM NE OLMALI?
Oturum Başkanları: 
Orhan Bilge, Kaan Karayalçın
17:35-18:45

SEMPOZYUM

HEPATOSELLÜLER KARSİNOM CERRAHİ TEDAVİSİ
Oturum Başkanları:
 İlgin Özden, Ömer Ünalp
17:35-17:55 Pankreatik Anastomoz
Gürkan Tellioğlu
17:35-17:55 Rezeksiyon için Hasta Seçimi- Fibrozis Skoru, Portal Hipertansiyon, Vasküler İnvazyon, Etiyoloji
Tonguç Utku Yılmaz
17:55-18:15 Total Pankreatektomi
Murat Gönenç
17:55-18:15 Rezeksiyon Nasıl Olmalı-Anatomik vs Non-Anatomik /Minimal İnvaziv
Ho-Seong Han
18:15-18:35 Tartışma 18:15-18:35 Ablasyon Sonrası Nüks Şüpheli Hastalarda Tedavi
Devrim Akıncı
    18:35-18:45 SORU & CEVAP

Sözel Bildiri Oturumları İçin Tıklayınız

  SALON 1
09:00-09:40 ALİ URAS & ALİ MENTEŞ ANISINA
TÜRK HPB CERRAHİSİ OKULU: HAYALDEN GERÇEĞE
Oturum Başkanları: 
Aydın Alper, İbrahim Astarcıoğlu
09:00-09:10 ALİ URAS
KONUŞMACI:
 Yaman Tekant
09:10-09:20 ALİ MENTEŞ
KONUŞMACI:
 Ahmet Çoker
09:20-09:40 TÜRK HPB CERRAHİSİ OKULU
KONUŞMACI:
 Mustafa Kerem
09:40-10:40 SEÇİLMİŞ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Mustafa Kerem, Bülent Aydınlı
  CSS-01
Laparoscopic versus open right and extended right hemi hepatectomy after portal vein embolization for colorectal liver metastasis: an international multicenter propensity score matched study
Emre Bozkurt
  CSS-02
Ağır akut hepatit B enfeksiyonunda erken nükleos(t) id analogu tedavisi, karaciğer nakline gidişi önlemektedir
İlgin Özden
  CSS-03
Pankreas Adenokanserli Hastalarda Halp Skorunun Ve Lcr Değerinin Sağkalım Ve Nüksü Öngörmede Etkisi
Tufan Gümüş
  CSS-04
Pankreas Kanseri ve Organoidler
Ahmet Çoker
  CSS-05
Hepatoselüler Kanser Nedeniyle Karaciğer Nakli Yapilan Hastalarin Tümör Dokularinda Kanser Kök Hücre Yüzey Belirteçlerinin Araştirilmasi Ve Bu Belirteçlerin Prognoza Etkisinin Değerlendirilmesi
Cihan Ağalar
  SALON 1   SALON 2
10:40-11:25

SEMPOZYUM

KRONİK PANKREATİT TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: 
Mehmet Çağlıkülekçi, Emin Köse
10:40-11:25

SEMPOZYUM

HPB CERRAHİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları:
 Cemalettin Aydın, Çetin Kotan
10:40-10:55 Kronik Pankreatitte Ağrı Yönetimi, Beslenme ve Destek Tedavileri
Sadık Kılıçturgay
10:40-10:55 Karaciğer Kitlelerinin Radyolojik Ayırıcı Tanısı
Murat Uçar
10:55-11:10 Kronik Pankreatitte Cerrahi Dışı Girişimsel İşlemler
Erkan Parlak
10:55-11:10 Karaciğer Hemanjiyomlarında Girişimsel Radyolojik Tedaviler
Arzu Poyanlı
11:10-11:25 Kronik Pankreatit Cerrahi Tedavisi: Kime, Hangi Yöntem?
Mert Erkan
11:10-11:25 Akut Kolanjit Tedavisi
Muharrem Öztaş
11:25-11:40 KAHVE ARASI
11:40-13:15

SEMPOZYUM

MİNİMAL İNVAZİV PANKREAS CERRAHİSİ
Oturum Başkanları:
 Mustafa Kerem, Gürkan Tellioğlu
11:40-13:15

SEMPOZYUM

HPB CERRAHİDE TEKNOLOJİK GELİŞMELER 
Oturum Başkanları: 
Sedat Karademir, Ahmet Doğrul
11:40-12:00 Minimal İnvaziv Pankreas Cerrahisi Eğitim Süreci Nasıl Olmalı?
Marc Besselink
11:40-12:00 HPB Cerrahisinde ICG kullanımı
Aydın Alper
12:00-12:20 Minimal İnvaziv Pankreas Cerrahisi- Bugünü ve Geleceği
Thilo Hackert
12:00-12:20 Peroperatuvar Teknolojik Görüntüleme Destekli Karaciğer Rezeksiyonları
Deniz Balcı
12:20-12:40 MIPS Brescia Consensus Meeting Sonuçları
Mohammad Abu Hilal
12:20-12:40 HPB Cerrahisinde Enerji Cihazlarının Kullanımı
Gürkan Öztürk
12:40-13:00 MIPS: Robotik Cerrahi Neden Tercih Edilmeli?
Melissa Hogg
12:40-13:00 SORU & CEVAP
13:00-13:15 SORU & CEVAP    
13:15-14:15 ÖĞLE YEMEĞİ
14:15-15:35

SEMPOZYUM

PANKREAS KANSERİNDE NEOADJUVAN TEDAVİ

Oturum Başkanları: Güralp Ceyhan, Emre Bozkurt
14:15-15:35

SEMPOZYUM

METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: 
Ekrem Kaya, Bülent Aydınlı
14:15-14:35 Rezektabl Pankreas Kanserlerinde Neoadjuvan Tedavi
Ekin Demir
14:15-14:30 Kolorektal Kanser Karaciğer Metastazlarında Optimal Neoadjuvan Kemoterapi
Ali Murat Tatlı
14:35-14:55 Borderline Pankreas Kanserlerinde Neoadjuvan Tedavi
Mustafa Özdoğan
14:30-14:45 Kolorektal Kanser Karaciğer Metastazlarında Konversiyon Cerrahisi
Kaan Karabulut
14:55-15:15 Neoadjuvan Tedavi Sonrası Değerlendirme
Murat Uçar
14:45-15:00 Nöroendokrin Tümör Metastazlarında Cerrahi
Mikail Çakır
15:15-15:35 SORU & CEVAP 15:00-15:15 Non-kolorektal Non-Endokrin Metastazlarda Cerrahi
Birkan Bozkurt
    15:15-15:35 SORU & CEVAP
15:35-15:50 KAHVE ARASI
15:50-16:35

KARŞIT GÖRÜŞ

AKUT KOLESİSTİTTE CERRAHİ TEDAVİ NASIL OLMALI?
Oturum Başkanları:
 Ahmet Balık, Tolga Akçam
15:50-16:35

KARŞIT GÖRÜŞ

KAYBOLAN KOLOREKTAL KANSER KARACİĞER METASTAZLARINA NASIL YAKLAŞALIM ?
Oturum Başkanları: 
Erdal Birol Bostancı, Muharrem Battal
15:50-16:05 Acil Kolesistektomi
Ersin Borazan
15:50-16:05 Bekle ve Gör
İlgin Özden
16:05-16:20 Elektif Kolesistektomi
Hasan Bostancı
16:05-16:20 Rezeksiyon
Kaya Sarıbeyoğlu
16:20-16:35 Tartışma 16:20-16:35 Tartışma
16:35- 17:45

SEMPOZYUM

SAFRA KESESİ KANSERİ
Oturum Başkanları:
 Önder Özcan, Erdem Barış Cartı
16:35- 17:45

SEMPOZYUM

KARACİĞER NAKLİ ve REZEKSİYONLARINDA ZOR REKONSTRÜKSİYONLAR
Oturum Başkanları:
 Şükrü Emre, Murat Zeytünlü
16:35-16:55 Güncel Tanı, Evreleme ve Tedavi
Mehmet Ali Uzun
16:35-16:55 Arteryel-Video
Sezai Yılmaz
16:55-17:15 Geniş Cerrahi Rezeksiyonlar
Ekrem Kaya
16:55-17:15 Biliyer-Video
Tonguç Utku Yılmaz
17:15-17:35 Onkolojik Tedavide Yenilikler
Mustafa Özdoğan
17:15-17:35 Venöz-Video
Kamil Yalçın Polat
17:35-17:45 SORU & CEVAP 17:35-17:45 SORU & CEVAP
17:45-18:00 KAHVE ARASI
18:00-19:00

SEMPOZYUM

BENİGN BİLİYER HASTALIKLARDA CERRAHİ TEDAVİ
Oturum Başkanları:
 Tarkan Ünek, Ahmet Serdar Karaca
18:00-19:00

SEMPOZYUM

KOLANJİYOSELLÜLER KARSİNOM
Oturum Başkanları:
 Kaya Sarıbeyoğlu, Fatma Ümit Malya
18:00-18:20 İntrahepatik Safra Taşları
İsmail Yılmaz
18:00-18:20 Preop Değerlendirme, Sınıflama ve Hasta Hazırlığı
Cem İbiş
18:20-18:40 Benign Biliyer Darlıklar
Ahmet Doğrul
18:20-18:40 Perihiler Kolanjiokarsinomda Cerrahi Tipi Seçimi ve İntraoperatif Zor Kararlar
Wenzel Schöning
18:40-19:00 Biliyer İntraduktal Papiller Neoplazi: Benign/Malign Ayırımı Kolay mı?
Ömer Ünalp
18:40-19:00 Periferik Kolanjiokarsinomda Cerrahi Tedavi
Mücahit Özbilgin

Sözel Bildiri Oturumları İçin Tıklayınız

  SALON 1   SALON 2
10:00-11:00

SEMPOZYUM

HPB CERRAHİSİ SONRASI YAŞAM KALİTESİ
Oturum Başkanları: 
İsmail Demiryılmaz, Ahmet Cihangir Emral
10:00-11:00

SEMPOZYUM

KADAVERİK KARACİĞER NAKLİ
Oturum Başkanları:
 Ekrem Kaya, Sacit Çoban
10:00-10:20 Perioperatif İdeal Beslenme Desteği-ERAS
Mutlu Doğanay
10:00-10:20 Kadaverik Donörden Karaciğer ve Pankreas Çıkarım Teknikleri ve Değerlendirme
Acar Tüzüner
10:20-10:40 HPB Cerrahisi Sonrası Oluşan Metabolik Sorunlar ve Yönetimi
Erdem Kınacı
10:20-10:40 Makine Perfüzyon Sistemleri Ülkemizde Marjinal Donör Kullanımını Artırabilecek mi ?
Abdullah Kısaoğlu
10:40-11:00 Pankreatektomi Sonrası Oluşan Ekzokrin Yetmezlik ve Tedavisi
Mert Mahsuni Sevinç
10:40-11:00 Karaciğer Nakli Sonrası Erken Dönem Takip (İmmünosupresyon, HBV Profilaksisi, Antiviral Tedavi)
Haydar Adanır
11:00-11:20 KAHVE ARASI
11:20-11:50

KONFERANS

PANKREAS CERRAHİSİNDE TANIMLAMALARDA GÜNCEL DURUM, GELECEKTE NELERE İHTİYAÇ DUYACAĞIZ?
Oturum Başkanları:
Güralp Ceyhan, Tufan Egeli

Konuşmacı: Giovanni Marchegiani
11:20-12:00

KARŞIT GÖRÜŞ

REZEKTABL KOLOREKTAL KANSER KARACİĞER METASTAZI OLGULARINDA TEDAVİ SEÇİMİ
Oturum Başkanları:
Burak Işık, Kaan Karabulut
11:20-11:30 Önce Cerrahi
Adil Koyuncu
11:30-11:40 Önce Kemoterapi
Ali Murat Tatlı
11:40-12:00 Tartışma
12:00-12:30

KONFERANS

PANKREASIN KİSTİK NEOPLAZİLERİ CERRAHİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
Oturum Başkanları:
Mustafa Kerem, Mert Erkan

Konuşmacı: Giovanni Marchegiani
12:00-13:00

SEMPOZYUM

HPB CERRAHİSİNDE AKADEMİK ETKİNLİK
Oturum Başkanları:
Osman Abbasoğlu, Kaya Sarıbeyoğlu
12:00-12:20 Amaca Uygun Çalışma Tasarımı ve İlkeleri
Sami Akbulut
12:20-12:40 Etkin Makale Nasıl Yazılır?
Ekin Demir
12:40-13:00 Deneysel HPB Cerrahisi Modelleri
Çağrı Büyükkasap
   
13:00-13:30 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı: 
Ramazan Dönmez
Konuşmacı: Ali Avanaz
13:30-14:00 KAPANIŞ