Bilimsel Program

  SALON 1   SALON 2
KURS-1 HPB CERRAHİDE VASKÜLER İŞLEMLER KURSU
Oturum Başkanları:
KURS-2 MİNİMAL İNVAZİV HPB CERRAHİSİ KURSU-1- VİDEO: NASIL YAPIYORUM?
Oturum Başkanları:
10:00-10:15 HPB Vasküler Anatomisi 10:00-10:15 Kanıta Dayalı Laparoskopik/ Robotik Pankreatoduodenektomi
10:15-10:30 HPB Vasküler Anatomisinde Görüntüleme 10:15-10:30 Kanıta Dayalı Laparoskopik / Robotik Distal Pankreas Cerrahisi
10:30-10:45 Venöz Anastomoz Teknikleri 10:30-10:45 Kanıta Dayalı Laparoskopik/ Robotik Karaciğer Cerrahisi
10:45-11:00 Arter Anastomoz Teknikleri 10:45-11:00 Laparoskopik Dalak Koruyucu Distal Pankreatektomi- Video
11:00-11:15 Arter Anastomoz Tekniği-Mikroskop kullanımı 11:00-11:10 Laparoskopik Distal Pankreatektomi+ Splenektomi – Video
11:10-11:20 Robotik Distal Pankreatektomi-Video
11:30-11:45 KAHVE ARASI
  Oturum Başkanları:   Oturum Başkanları:
11:45-12:00 Vasküler Greft Seçimi 11:45-12:00 Robotik Pankreatoduodenektomi-Video
12:00-12.15 Pankreas Cerrahisinde Venöz Rezeksiyonlar - Video 12:00-12.15 Laparoskopik Sağ Hepatektomi - Video
12:15-12.30 Pankreas Cerrahisinde Arteryel Rezeksiyonlar- Video 12:15-12.30 Laparoskopik Sol Hepatektomi- Video
12:30-12.45 Karaciğer Cerrahisinde Vasküler Rezeksiyonlar- Video 12:30-12.45 Laparoskopik Donör Hepatektomi-Video
12:45-13:00 Retrohepatik Kaval Rezeksiyonlar -Video 12:45-12:55 Laparoskopik Pankreas Cerrahisinde Kanama Yönetimi- Video
    12:55-13:05 Laparoskopik Karaciğer Cerrahisinde Kanama Yönetimi- Video
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
KURS-3 HPB CERRAHİSİNDE POSTOPERATİF KOMPLİKASYON YÖNETİMİ KURSU- OLGULAR EŞLİĞİNDE
Oturum Başkanları:
KURS-4 MİNİMAL İNVAZİV HPB CERRAHİSİ KURSU-2
Oturum Başkanları:
14:00-14:15 Komplikasyonların Sınıflandırılması- Clavien Dindo 14:00-14:15 Trokar girişleri
14:15-14:30 Pankreas Cerrahisi-Tanımlama- Tedavi 14:15-14:30 Laparoskopik Dikiş ve Düğüm Atma Becerileri
14.30-14.45 Pankreas Fistülü 14.30-14.45 Robotik Konsol Ergonomisi- Docking
14.45-15.00 Vasküler ve Hemorajik Komplikasyonlar 14.45-15.00 Robotik Dikiş Atma Becerileri
15.00-15.15 Gecikmiş Mide Boşalımı 15.00-15.15 Robotik Simülasyonda Hangi Beceriler,
Hangi Cerrahide Öğrenilmeli?
15.15-15.35 Diğer Nadir Komplikasyonlar- İnatçı İshal-Asit- Şilöz Fistül 15.15-15.45 Hands on Kurs (10 kişi)
Laparoskopik Dikiş ve Düğüm Atma
15:45-16:00 KAHVE ARASI
16.00-16.15 Karaciğer Cerrahisi- Tanımlama-Tedavi 16.00-16.30 Laparoskopik Pankraetiko- Jejunostomi Anastomozu Uygulama
16.15-16.30 Kanama 16.30-17:00 Laparoskopik Biliyo-Jejunal Anastomoz
16.30-16.45 Biliyer Komplikasyonlar-Safra Fistülü 17:00-17:30 Robotik Simülasyon-Dikiş atma
16:45-17:00 Karaciğer Yetmezliği- Tedavisi 17:30-18:00 Robotik Simülasyon-Disseksiyon teknikleri
17:00-17:15 Diğer Nadir Komplikasyonlar- Portal Ven trombozu- Hepatik arter trombozu-Parankim nekrozu 18:00-18:30 Robotik Simülasyon-Enerji kontrolleri
17:15-18:30 Olgu tartışması    
  SALON 3
KURS - 5 İNTRA-OPERATİF ULTRASONOGRAFİ- ABLASYON KURSU
Oturum Başkanları:
11.00-11:20 Karaciğerin İntraoperatif Ultrasonografik Anatomisi
11:20-11:40 İntra-Operatif Ultasonografi
11:40-12:00 Laparoskopik Ultrasonografi
12:00-12:20 Ablasyon yöntemleri
12:20-13:10 İntraoperatif örneklerle tartışma
  SALON 3/4
KURS - 6 HPB CERRAHİSİNDE ERCP VE EUS KURSU (SPONSOR FUJİNON)
14:20-14:30 Açılış
  Oturum Başkanları:
14:30-14:45 ERCP ve EUS’ta işlem öncesi hazırlık, hasta onamı, sedasyon çeşitleri ve işlem sonrası izlem
14:45-15:00 ERCP endikasyon, kontrendikasyon, komplikasyonları, ERCP kateterleri ve ERCP işlemleri (Endoskop manevraları, Sfinkterotomi, Precut kısa videolar)
15:00-15:20 Koledok taşlarına yaklaşım (Kolay taşlar, Zor taşlar, Litotripsi yöntemleri, Stentleme kısa videolar)
15:20-15:40 Safra yolu yaralanmalarına endoskopik yaklaşım (Erken ve geç dönem safra fistülleri ve safra yolu darlıklarında ES, Stentleme, Nazobiliyer Drenaj, Biliyer dilatasyon kısa videolar)
15:45-16:00 KAHVE ARASI
16:00-16:20 EUS Endikasyon, Kontrendikasyon, Komplikasyon ve EUS tekniği
16:20-16:35 EUS Pankreas biyopsi alma
16:35-16:55 EUS yardımlı kistogastrostomi, biliyogastrostomi
16:55-18:30 Olgularla tartışma
  SALON 1   SALON 2 SAAT HEMŞİRELİK SALONU
08.00-09.00 Bildiri Oturumu Bildiri Oturumu    
09.00-09.10 ATATÜRK’Ü ANMA (SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI)    
09:10-09:30 AÇILIŞ KONUŞMASI
Kongre Başkanı:
Bülent Aydınlı
Türk HPB Dernek Başkanı: Mustafa Kerem
   
09.30-10.00 HPB ONKOLOJİSİNİN GELECEĞİ- KONUŞMACI    
10.00-10.20 KAHVE ARASI    
10.20-11:40 KONFERANS
HEPATOSELLÜLER KARSİNOM (HSK)
Oturum Başkanları
       
10:20-10:50 HSK’da BCLC-A için “Batı” yaklaşımı        
10:50-11:20 HSK’da BCLC-A için “Doğu” yaklaşımı        
11:20-11:40 Olgu Sunumu        
11:40-12:30 Tartışma        
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ    
13.30-15.00 SEMPOZYUM
PANKREASIN KİSTİK LEZYONLARININ
KANITA DAYALI YÖNETİMİ OTURUMU

Oturum Başkanları:
  SEMPOZYUM
MİNİMAL İNVAZİV KARACİĞER CERRAHİSİ

Oturum Başkanları:
13.00-13.30 KONGRE ORTAK OTURUMLARI
Türk HPB Cerrahi Derneği Başkanı
16.Türk HPB Cerrahi Kongresi Başkanı
7.HPB Cerrahi Hemşireliği Başkanı
13:30-13:50 Pankreasın Kistik Lezyonlarının Patolojisi 13:30-13:55 Minimal İnvaziv Karaciğer Rezeksiyonları 13:30-14:00 KONFERANS
Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliğinde Kalite Göstergeleri

Oturum Başkanları:
13.50-14:10 Pankreas Kistik Lezyonlarında Tanı Araçları 13:55-14.20 Minimal İnvaziv Karaciğer Cerrahisi Eğitim Süreci Nasıl Olmalı? 14.00-14.10 Tartışma
14:10-14.40 IPMN’nin tedavisi 14.20-14.45 Minimal İnvaziv Karaciğer Rezeksiyonlarında Gelecekte Beklenen Yenilikler Neler? 14:10-14:30 PANEL 1
Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliğinde Bakım
Oturum Başkanları:
14.40-14.50 Tartışma   Tartışma 14:30-14:50 Karaciğer Cerrahisinde Bakım
Pankreas Cerrahisinde Bakım
Safra ve Yolları Cerrahisinde Bakım
14:50-15.15 KAHVE ARASI 14:50-15:10
15.15-15.45 KONFERANS
SAFRA YOLU YARALANMALARININ YÖNETİMİNDE ALGORİTMA VE CERRAHİ TEDAVİ
Oturum Başkanları:
Konuşmacı:

  KONFERANS
HEPATOSELLÜLER KARSİNOMUN CERRAHİ PATOLOJİSİ
Oturum Başkanları:
Konuşmacı:
15:10-15:30 Kahve Arası
15.50-17.15 SEMPOZYUM
PANKREAS KANSERİNDE REZEKTABİLİTE
SINIRLARINI ZORLAMAK
Oturum Başkanları:
  SEMPOZYUM
MAJÖR HEPATEKTOMİLER OTURUMU
Oturum Başkanları:
15:30-15:50 PANEL 2
Hasta Güvenliğinde Temel İlkeler ve Genel Hata Alanları
Oturum Başkanları:
15:50-16:10 Total mezopankreatik rezeksiyon-standart cerrahi kavram değişiyor mu? 15:50-16:10 Major karaciğer rezeksiyonlarında kalan karaciğer değerlendirmesi için ideal yöntem nasıl olmalıdır? 15:50-16:10 Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Önleme
Hepato Pankreato Bilier Cerrahide Basınç Yaralarını Önleme
Hepato Pankreato Bilier Cerrahide Hipotermi ve Komplikasyonlarını Önleme
16:10-16:30 İdeal Lenfadenektomi? Hangi hastada nasıl olmalı ? 16:10-16:30 Rezektabiliteyi artırmak için hangi yöntem neye göre seçilmeli?
PVE? vs BİVENÖZ DEPRİVASYON? ALLPS? TARE?
16:10-16:30
16:30-16:50 Arter rezeksiyonları
Hala kontrendike mi?
periarteryel divestment teknikleri
16:30-16:50 Rezeksiyon sonrası küçük kalan karaciğer için portal akım modülasyon yöntemleri? /RAPID? 16:30-17:30 Sözel Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
16:50-17:15 SORU & CEVAP 16:50-17:15 SORU & CEVAP    
17.20-17.35 KAHVE ARASI    
17.35-18.35 KARŞIT GÖRÜŞ
PANKREATİKODUODENKTOMİ’DE
“PANKREAS FİSTÜLÜ RİSKLİ” OLGULARDA YAKLAŞIM NE OLMALI?
Oturum Başkanları:
  SEMPOZYUM
HEPATOSELLÜLER KARSİNOM CERRAHİ TEDAVİSİ
Oturum Başkanları:
   
17:35-17:55 Pankreatik Anastomoz 17:35-17:55 Rezeksiyon için hasta seçimi- Fibrozis skoru, Portal Hipertansiyon, Vasküler İnvazyon, Etiyoloji    
17:55-18:15 Total pankreatektomi 17:55-18:15 Rezeksiyon Nasıl Olmalı-Anatomik vs Non-Anatomik /Minimal İnvaziv    
18:15-18:35 Tartışma 18:15-18:35 Ablasyon sonrası nüks şüpheli hastalarda tedavi    
      SORU & CEVAP    
  SALON 1   SALON 2 SAAT HEMŞİRELİK SALONU
08.00-09.00 Bildiri Oturumu Bildiri Oturumu   08:30-08:50 PANEL 3
Hepato Pankreato Bilier Cerrahide Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri I
Oturum Başkanları


Karaciğer Cerrahisinde Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri (ERAS/FTS)
Hekim Gözü İle
Karaciğer Cerrahisinde Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri (ERAS/FTS)
Hemşire Gözü İle
09.00-09.40 ALİ URAS & ALİ MENTEŞ ANISINA
TÜRK HPB CERRAHİSİ OKULU: HAYALDEN GERÇEĞE
    08:50-09:10
09:00-09:10 KONUŞMACI: ALİ URAS     09:10-09:30 Kahve Arası
09:10-09:20 KONUŞMACI: ALİ MENTEŞ     09:30-09:50 PANEL 4
Hepato Pankreato Bilier Cerrahide Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri II
Oturum Başkanları


Pankreas Cerrahisinde Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri (ERAS/FTS)
Hekim Gözü İle
Pankreas Cerrahisinde Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri (ERAS/FTS)
Hemşire Gözü İle
Safra Kesesi ve safra yolları Cerrahisinde Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri (ERAS/FTS)
Hekim Gözü İle
Safra Kesesi ve safra yolları Cerrahisinde Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri (ERAS/FTS)
Hemşire Gözü İle
09:20-09:40 TÜRK HPB CERRAHİSİ OKULU
KONUŞMACI:
    09:50-10:10
09.40-10.40 SEÇİLMİŞ BİLDİRİ OTURUMU     10:10-10:30
10:40-11:25 SEMPOZYUM
KRONİK PANKREATİT TEDAVİSİ
Oturum Başkanları:
  SEMPOZYUM
HPB CERRAHİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları:
10:30-10:50
10:40-10.55 Kronik Pankreatitte ağrı yönetimi, beslenme ve destek tedavileri 10:00-10:15 Karaciğer kitlelerinin radyolojik ayırıcı Tanısı 10:50-11:10 Kahve Arası
10:55-11:10 Kronik pankreatitte cerrahi dışı girişimsel işlemler 10:15-10:30 Karaciğer hemanjiyomlarında girişimsel radyolojik tedaviler 11:10-11:30 PANEL 5
Hepato Pankreato Bilier Aciller
Oturum Başkanları

Karaciğer Acilleri
Pankreas Acilleri
Safra ve Yolları Acilleri
11:10-11:25 Kronik pankreatit cerrahi tedavisi Kime, hangi yöntem? 10:30-10:45 Akut kolanjit tedavisi 11:30-11:50
11:25-11:40 KAHVE ARASI 11:50-12:10
11.40- 13.15 SEMPOZYUM
MİNİMAL İNVAZİV PANKREAS CERRAHİSİ
Oturum Başkanları:
  SEMPOZYUM
HPB CERRAHİDE TEKNOLOJİK GELİŞMELER OTURUMU
Oturum Başkanları:
12:10-13:30 Öğle Yemeği
11:40-12:00 Minimal İnvaziv Pankreas Cerrahisi- Bugünü ve Geleceği 11:00-11:20 HPB Cerrahisinde ICG kullanımı 13:30-13:50 PANEL 6
Vakalarla tartışalım/ Deneyimlerimizi Paylaşalım
Moderatörler
Tartışmacılar

Vakalarla Hepato Pankreato Bilier Cerrahisinde Ameliyathane Hemşireliği
Karaciğer Cerrahisi: Vakalarla tartışalım, Deneyimlerimizi Paylaşalım
Pankreas Cerrahisi: Vakalarla tartışalım, Deneyimlerimizi Paylaşalım
Safra ve Yolları Cerrahisi: Vakalarla tartışalım, Deneyimlerimizi Paylaşalım
12:00-12:20 Minimal İnvaziv Pankreas Cerrahisi Eğitim Süreci Nasıl Olmalı? 11:20-11:35 Peroperatuvar teknolojik görüntüleme destekli karaciğer rezeksiyonları 13:50-14:10
12:20-12:40 Bilimsel Temeller Çerçevesinde Ne zaman, hangi tip pankreas rezeksiyonu daha doğru? 11:35-11:55 HPB cerrahisinde enerji cihazlarının kullanımı 14:10-14:30
12:40-13:00 Minimal İnvaziv Pankreas Cerrahisinde Gelecekte Beklenen Yenilikler Neler? 11:55-12:15   14:30-14:50
13:00-13:15 SORU & CEVAP 12:15-12:30 SORU & CEVAP 14:50-15:10 Kahve Arası
13.15-14.15 ÖĞLE YEMEĞİ 15:10-15:30 PANEL 7
Yetişkin ve Pediatrik Nakiller (Karaciğer ve Pankreas)
Oturum Başkanları

Yetişkin ve Pediatrik Nakillerde (Karaciğer ve Pankreas) İlaç ve İmmunosupresif Tedavi
Yetişkin ve Pediatrik Karaciğer ve Pankreas Nakillerinde Etik Sorunlar
Yetişkin ve Pediatrik Karaciğer ve Pankreas Nakillerinde Psikososyal Uyum ve Sorunlar
14.15-15.30 SEMPOZYUM
PANKREAS KANSERİNDE NEOADJUVAN TEDAVİ
Oturum Başkanları:
  SEMPOZYUM
METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİ
Oturum Başkanları:
15:30-15:50
14:15-14:35 Rezektabl pankreas kanserlerinde Neoadjuvan tedavi 13:30-13:50 Kolorektal kanser karaciğer metastazlarında optimal neoadjuvan kemoterapi 15:50-16:10
14:35-14.55 Borderline Pankreas Kanserlerinde Neoadjuvan Tedavi 13:50-14:10 Kolorektal Kanser Karaciğer Metastazları 16:10-16:50 PANEL 8
HPB Cerrahisinde Ekip İşbirliğinin Hasta Sonuçlarına Yansıması
Oturum Başkanları

Hekim Gözü İle
Hemşire Gözü İle
14.55-15:15 Neoadjuvan tedavi sonrası değerlendirme 14:10-14:30 Nöroendokrin Tümör Metastazları 16:50-17:10
15:15-15.35 SORU & CEVAP 14:30-14:45 Non-kolorektal Non-endokrin Metastazları 17:10-18:00 Sözel Bildiri Oturumu
15:35-15.50 KAHVE ARASI
15.50-16.35 KARŞIT GÖRÜŞ
AKUT KOLESİSTİTTE CERRAHİ TEDAVİ NASIL OLMALI?
Oturum Başkanları:
  KARŞIT GÖRÜŞ
KAYBOLAN KOLOREKTAL KANSER KARACİĞER METASTAZLARINA NASIL YAKLAŞALIM ?
Oturum Başkanları:
   
15.50-16.05 Acil Kolesistektomi 15:00-15:15 Bekle ve gör    
16:05-16:20 Elektif Kolesistektomi
(Perkütan Kolesistostomi)
15:15-15:30 Rezeksiyon    
16:20-16.35 TARTIŞMA 15:30-15:45 TARTIŞMA    
16.35- 16.50 SEMPOZYUM
SAFRA KESESİ KANSERİ
Oturum Başkanları:
  SEMPOZYUM
KARACİĞER REZEKSİYONLARI VE NAKLİNDE ZOR REKONSTRÜKSİYONLAR
Oturum Başkanları:
   
16:35-16.55 Güncel Tanı, Evreleme ve Tedavi Postop tanı konanlarda yaklaşım 15:50-16:10 Arteryel-video    
16:55-17:15 Geniş Cerrahi Girişimler- 16:10-16:30 Biliyer-video    
17:15-17:35 Onkolojik Tedavide Yenilikler 16:30-16:50 Venöz-video    
17:35-17:55 SORU & CEVAP 16:50-17:10 SORU & CEVAP    
17:55-18.10 KAHVE ARASI
18:10-18:20 SEMPOZYUM
BENİGN BİLİYER HASTALIKLARDA CERRAHİ TEDAVİ
Oturum Başkanları:
  SEMPOZYUM
KOLANJİYOSELLÜLER KARSİNOM OTURUMU
Oturum Başkanları:
   
18:10-18:30 İntrahepatik safra taşları 17:30-17:50 Preop değerlendirme, sınıflama ve hasta hazırlığı    
18:30-18:50 Benign biliyer darlıklar 17:50-18:10 Perihiler kolanjiokarsinomda tümörlerde cerrahi tipi seçimi ve intraoperatif zor kararlar    
18:50-19:10 Biliyer intraduktal papiller neoplazi: benign/malign ayırımı kolay mı? 18:10-18:30 Periferik kolanjiokarsinomda cerrahi tedavi    
  SALON 1   SALON 2 SAAT HEMŞİRELİK SALONU
10:00-11:00 SEMPOZYUM
HPB CERRAHİSİ SONRASI YAŞAM KALİTESİ
Oturum Başkanları:
  SEMPOZYUM
KADAVERİK KARACİĞER NAKLİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
09.00 - 12.00 KARACİĞER NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU
Koordinatörler:
10:00-10:20 Perioperatif ideal beslenme desteği-ERAS 10:00-10:20 Kadaverik donörden karaciğer ve pankreas çıkarım teknikleri ve değerlendirme 09:00 – 09:20 Canlı/ Kadavra Vericili Yetişkin ve Çocuk Karaciğer Nakli Ameliyatı Öncesi Bakım
10:20-10:40 HPB Cerrahisi sonrası oluşan metabolik sorunlar ve yönetimi 10:20-10:40 Makine perfüzyon sistemleri ülkemizde marjinal donör kullanımını artırabilecek mi 09:20 – 09:40 Canlı/ Kadavra Vericili Yetişkin ve Çocuk Karaciğer Naklinde Ameliyathane Hazırlığı ve Ameliyat Sürecinde Bakım
10:40-11:00 Pankreatektomi sonrası oluşan ekzokrin yetmezlik ve tedavisi 10:40-11:00 Karaciğer nakli sonrası erken dönem takip (immünosupresyon, HBV profilaksisi, antiviral tedavi) 09:40 – 10:00 Canlı/ Kadavra Vericili Yetişkin ve Çocuk Karaciğer Naklinde Yoğun Bakım Süreci
11:00-11:20 KAHVE ARASI     10:00 – 10:30 KAHVE ARASI
11:20-11:50 KONFERANS
OLİGOMETASTATİK PANKREAS KANSERİNDE CERRAHİ
Oturum Başkanları:
  KARŞIT GÖRÜŞ
REZEKTABL KOLOREKTAL KANSER KARACİĞER METASTAZI OLGULARINDA TEDAVİ SEÇİMİ
Oturum Başkanları:
10:30 –10:50 Canlı/ Kadavra Vericili Yetişkin ve Çocuk Karaciğer Nakli Sonrası Bakım
11:20-11:50 Konuşmacı: 11:20-11:30 Önce cerrahi 10:50 – 11:10 Karaciğer Nakli Olan Hastanın Taburculuk Eğitimi
11:30-11:40 Önce kemoterapi 11:10 – 11:40 Deneyim Paylaşımları
Canlı Karaciğer Vericilerine İlişkin Hemşire Deneyim Paylaşımları
Pediatrik Karaciğer Alıcılarının Uyumu ve Aile Eğitime İlişkin Deneyim Paylaşımları
Karaciğer Alıcılarında İlaç Uyumunu Kolaylaştıran Faktörlere İlişkin Deneyim Paylaşımları
Karaciğer Nakli Sonrası Erken Dönem Bakımına İlişkin Deneyim Paylaşımları
Karaciğer Naklinde Hasta Güvenliğine İlişkin Deneyim Paylaşımları
11:40-12:00 TARTIŞMA 11:40 – 12:00 Kurs Değerlendirme
12:00-13:00 Oturum başkanları:   SEMPOZYUM
HPB CERRAHİDE AKADEMİK ETKİNİK
   
12:00-12:20     Amaca uygun çalışma tasarımı ve ilkeleri    
12:20-12:40     Etkin makale nasıl yazılır?    
12:40-13:00     Deneysel HPB Cerrahisi Modelleri    
13.00-13.30 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
13:30-14:00 KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ