Hemşirelik Bilimsel Programı

SAAT SALON 1
09:00-12:30 KONGRE ORTAK OTURUMLARI
Türk HPB Cerrahi Derneği Başkanı
16. Türk HPB Cerrahi Kongresi Başkanı
7. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi Başkanı
12:30-13:30 Öğle Yemeği
KONFERANS 
Oturum Başkanı:
Ayfer Özbaş
13:30-14:00 Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliğinde Kalite Göstergeleri 
Fatma Cebeci
14:00-14:10  Tartışma
PANEL 1
Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliğinde Bakım 
Oturum Başkanları:
Emine Çatal- Aslı Büyükkasap
14:10-14:30 Karaciğer Cerrahisinde Bakım
Ayşegül Ateş  
14:30-14:50  Pankreas Cerrahisinde Bakım 
Mücella Çinçin
14:50-15:10 Safra ve Yolları Cerrahisinde Bakım
Nebile Çubuk 
15:10-15:30 Kahve Arası
PANEL 2
Hasta Güvenliğinde Temel İlkeler ve Genel Hata Alanları 
Oturum Başkanları:
Nilgün Aksoy-Nihal Kiraz
15:30-15:50 Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Önleme
Ebru Karazeybek
15:50-16:10 Hepato Pankreato Bilier Cerrahide Basınç Yaralarını Önleme 
Emine Çatal
16:10-16:30 Hepato Pankreato Bilier Cerrahide Hipotermi ve Komplikasyonlarını Önleme
Tuğba Nur Öden 
16:30-17:30 Sözel Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Ebru Karazeybek- Hülya Karakaya
SS – 24 Karaciğer nakli yapılan hastalarda immün baskılayıcı takrolimusun yan etkisi olan takrolimus
nörotoksisitesinin erken dönem belirtilerinin saptanması

Yağmur Rabia Nar
SS – 26 Karaciğer Canlı Donörlerinde İstenmeyen Perioperatif Hipotermi İnsidansı ve Etkileyen Etmenlerin
İncelenmesi

Sultan Aydınay
SS – 46 Laparoskopik Kolesistektomi Yapılan Hastaların Ameliyat Öncesi Psikolojik İyi Oluşları ile Cerrahi
Korku Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Ayşe Turan
SS – 56 Karaciğer Nakli ve Hemşirelik: Bibliyometrik Analiz
Kadriye Altınsaban
SS – 57 Karaciğer Ablasyonu ve Hemşirelik: Bibliyometrik Analiz
Seda Nur Sungur
SS – 66 Pankreas Cerrahisinde Neoadjuvan Kemoterapi Alan Hastaların Komplikasyonlarının İzlenmesi
Özge Gonce
SS – 82 Laparoskopik Distal Pankreas Ameliyatında Perioperatif Hemşirelik Uygulamaları
Sevilay Atacan
SS – 87 Pankreas Cerrahisinde Hipotermi Önlemleri
Rabia Büşra
SS – 108 Planlanmamış kolesistektomi olgularında cerrah-hemşire ekip iş birliği
Canan Bakan
SS – 150 Pankreas Cerrahisi Sonrası Pankreas Fistülü(Grade B Ve C) Gelişen Hastalarda Hemşirelik Bakımı
Zeynep Özkan
SAAT SALON 1
PANEL 3
Hepato Pankreato Bilier Cerrahide Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri I
Oturum Başkanları:
Fatma Cebeci - Nebile Çubuk
08:30-08:50 Karaciğer Cerrahisinde Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri (ERAS/FTS) 
Hekim Gözü İle
Abdullah Kısaoğlu
08:50-09:10 Karaciğer Cerrahisinde Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri (ERAS/FTS) 
Hemşire Gözü İle 
Zuhal Yetiş Demir
09:10-09:30 Kahve Arası
PANEL 4
Hepato Pankreato Bilier Cerrahide Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri II
Oturum Başkanları:
Ayfer Özbaş - Münevver Albayrak
09:30-09:50 Pankreas Cerrahisinde Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri (ERAS/FTS) 
Hekim Gözü İle 
İsmail Demiryılmaz
09:50-10:10 Pankreas Cerrahisinde Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri (ERAS/FTS) 
 Hemşire Gözü İle 
Nebile Çubuk
10:10-10:30 Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisinde Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri (ERAS/FTS)
Hemşire Gözü İle 
 Gülay Çıdaçı
10:30-10:50 Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisinde Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri (ERAS/FTS)
Hekim Gözü İle
Alper Uğuz 
10:50-11:10 Kahve Arası
PANEL 5
Hepato Pankreato Bilier Aciller
Oturum Başkanları:
Nilgün Aksoy - Gülay Çıdaçı
11:10-11:30 Karaciğer Acilleri               
Hafize Akay
11:30-11:50 Pankreas Acilleri                       
Aslı Büyükkasap
11:50-12:10 Safra ve Yolları Acilleri              
Mücella Çinçin
12:10-13:30 Öğle Yemeği
PANEL 6
Vakalarla Tartışalım/ Deneyimlerimizi Paylaşalım
Moderatörler:
Fatma Cebeci - Tuğba Nur Öden
Tartışmacılar: Can Türker, Hülya Karakaya, Derya Kılıç, Defne Varol Damlarkaya
13:30-13:50 Vakalarla Hepato Pankreato Bilier Cerrahisinde Ameliyathane Hemşireliği
Can Türker
13:50-14:10 Karaciğer Cerrahisi: Vakalarla Tartışalım, Deneyimlerimizi Paylaşalım
Hülya Karakaya
14:10-14:30 Pankreas Cerrahisi: Vakalarla Tartışalım, Deneyimlerimizi Paylaşalım 
Derya Kılıç
14:30-14:50 Safra ve Yolları Cerrahisi: Vakalarla Tartışalım, Deneyimlerimizi Paylaşalım 
Defne Varol Damlarkaya
14:50-15:10 Kahve Arası
PANEL 7
Yetişkin ve Pediatrik Nakiller (Karaciğer ve Pankreas)  
Oturum Başkanları:
Fatma Cebeci - Mücella Çinçin
15:10-15:30 Yetişkin ve Pediatrik Nakillerde (Karaciğer ve Pankreas) İlaç ve İmmunosupresif Tedavi  
Semra Kıvrak
15:30-15:50 Yetişkin ve Pediatrik Karaciğer ve Pankreas Nakillerinde Etik Sorunlar 
Ayfer Özbaş
15:50-16:10 Yetişkin ve Pediatrik Karaciğer ve Pankreas Nakillerinde Psikososyal Uyum ve Sorunlar 
Mediha Ekici
PANEL 8
Hepato Pankreato Bilier Cerrahisinde Ekip İşbirliğinin Hasta Sonuçlarına Yansıması
Oturum Başkanları:
Fatma Cebeci - Nihal Kiraz
16:10-16:50 Hekim Gözü İle     
Ali Avanaz
16:50-17:10 Hemşire Gözü İle   
Münevver Albayrak                     
17:10-18:00 Sözel Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Nilgün Aksoy- Zuhal Yetiş Demir
SS – 88 Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne Acil Karaciğer Nakli İçin Sevk Edilmek İstenen Hastaların,
Gerekçe Uygunluğu Açısından Değerlendirilmesi

Dilay Güngör
SS – 116 Whipple Prosedürü Sonrası Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Banu Eriş
SS – 130 Canlı karaciğer donörlerinde ameliyat sonrası beden imajının depresyon üzerine etkisi
Şirin Vatansever Durmuş
SS – 143 Minimal İnvaziv Pankreas Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Hemşirelik Tedavi ve Bakımının Rolü
Hale İrban
SS – 148 Karaciğer Nakilli Hastada Pankreatikoduodenektomi Sonrası Hemşirelik Bakımı
Hale İrban
SS – 168 Kisthidatik Cerrahisinin Perioperatif Hemşirelik Yaklaşımı
Simge Sezer
SS – 171 Pankreas Cerrahisi Sonrası Kan Şekeri Regülasyonu: Hemşire Gözünden Klinik İzlenimler
Cahide Altın
SS – 191 Organ Nakil Hemşirelerini Sanal Hastalar İle Eğitebilir Miyiz?
Sultan Palantöken Engin
SS – 208 İleri Pankreas Cerrahisinde Hepatopankreatobilier Cerrahi Hemşiresinin Rolü
Merve Tuğçe Canbay
SAAT SALON 1
09.00 - 12.00 KARACİĞER NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU
Koordinatörler:
Nihal Kiraz, Fatma Cebeci
09:00 – 09:20 Nakil Etiği ve Karaciğer Nakline İlişkin Ülkemizdeki Durum 
Nilgün Bilal
09:20 – 09:40 Organ Nakli Mevzuatı 
Seher Taş
09:40 – 10:00 Canlı/ Kadavra Vericili Yetişkin ve Pediatrik Karaciğer Nakli Ameliyatı Öncesi Bakım 
Gülay Çıdaçı
10:00 – 10:20 Canlı/ Kadavra Vericili Yetişkin ve Pediatrik Karaciğer Naklinde Ameliyathane Hazırlığı ve Ameliyat Sürecinde Bakım
Can Türker
10:20 – 10:30 Kahve Arası
10:30 – 10:50 Canlı/ Kadavra Vericili Yetişkin ve Pediatrik Karaciğer Naklinde Yoğun Bakım Süreci
Tuğba Nur Öden
10:50–11:10 Canlı/ Kadavra Vericili Yetişkin ve Pediatrik Karaciğer Nakli Sonrası Bakım   
Zuhal Yetiş Demir 
11:10 – 11:30    Karaciğer Nakli Olan Hastanın Taburculuk Eğitimi
Hülya Karakaya
DENEYİM PAYLAŞIMLARI
Koordinatörler: Nihal Kiraz, Fatma Cebeci
Katılımcılar: Kongre ve Kurs Katılımcıları
11:30 – 11:50    Canlı Karaciğer Vericilerine İlişkin Hemşire Deneyim Paylaşımları 
Pediatrik Karaciğer Alıcılarının Uyumu ve Aile Eğitime İlişkin Deneyim Paylaşımları 
Karaciğer Alıcılarında İlaç Uyumunu Kolaylaştıran Faktörlere İlişkin Deneyim Paylaşımları 
Karaciğer Nakli Sonrası Erken Dönem Bakımına İlişkin Deneyim Paylaşımları 
Karaciğer Naklinde Hasta Güvenliğine İlişkin Deneyim Paylaşımları 
11:50 – 12:00    Kurs Değerlendirme