Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu

Başkan
Mustafa Kerem

Başkan Yardımcısı
Cüneyt Kayaalp

Genel Sekreter
Kemal Dolay

Muhasip
Muharrem Battal

Üyeler
Gürkan Öztürk
Feza Ekiz
Ahmet Bülent Doğrul

16. Türk HPB Cerrahi Kongresi

Kongre Başkanı
Bülent Aydınlı

Kongre Genel Sekreteri
Alper Uğuz

7. HBP Cerrahi Hemşireliği Kongresi

Kongre Başkanı
Fatma Cebeci

Kongre Genel Sekreteri
Nilgün Aksoy